Življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije tisto kar je najbolj dragoceno – to je življenje. Zavarujejo se lahko osebe med 14 in 65 letom starosti.

Razlogov za sklenitev je več:

  • Zagotovitev socialne in ekonomske varnosti,
  • Zaščita družine v primeru smrti ali hujše bolezni,
  • Zaščita delovne sposobnosti,
  • Varčevanje za lastno nepremičnino,
  • Varčevanje za dodatno pokojnino,
  • Varčevanje za šolanje otrok.

 

Vendar vsakdo ne potrebuje življenjskega zavarovanja!

Osnovni namen življenjskega zavarovanja je finančna zaščita oziroma zagotovitev finančne blaginje vzdrževanim osebam v primeru vaše smrti.

Če nimate nikogar, ki je odvisen od vaše finančne podpore, življenjskega zavarovanja NE potrebujete. Tudi če imate veliko premoženja in to predstavlja zaščito vaših dohodkov in načina življenja vaših družinskih članov, ga NE potrebujete.

Tako preprosto je to, pa ima življenjsko zavarovanje vseeno sklenjeno ogromno število ljudi, čeprav ga NE potrebujejo. Na drugi strani je veliko ljudi, ki življenjsko zavarovanje nujno potrebujejo, pa tega ali nimajo ali pa je to sklenjeno popolnoma neustrezno. Tako ostanejo samo redki, ki imajo na področju zaščite osnovne socialne varnosti družine vse urejeno točno tako kot je to za njihove razmere potrebno.

Kaj moram vedeti preden sklenem katerokoli obliko življenjskega zavarovanja?

Ko ugotovite, da življenjsko zavarovanje potrebujete, je potrebno določiti kako visoko zavarovalno kritje potrebujete oziroma kolikšna naj bo dogovorjena odškodnina v primeru vaše smrti. Šele nato je smiselno poiskati primerno obliko zavarovanja in to pri različnih ponudnikih. Pomembno je vedeti, da so za visoke zavarovalne vsote najbolj primerna t.i. riziko življenjska  zavarovanja, ki so brez varčevalne komponente in pri katerih pride do izplačila samo v primeru smrti zavarovanca. Tovrstna zavarovanja je mogoče prekiniti kadarkoli in brez finančnih posledic, kar pa je seveda smiselno le v primeru, da potrebe po zavarovalnem kritju ni več. Za življenjska zavarovanja z vključenim varčevanjem namreč veljajo druga, precej zahtevnejša pravila. Spremembe in prekinitve se lahko izvajajo samo pod določenimi pogoji in običajno za seboj potegnejo občutne stroške.

Pred sklenitvijo kateregakoli zavarovanja je tako nujno temeljito prebrati (in tudi razumeti) splošne pogoje, ob tem pa dodobra izprašati finančnega svetovalca oziroma posrednika finančnih proizvodov.

Če sklepam življenjsko zavarovanje zato, da varčujem, ali delam napako?

V primeru, da je varčevanje edini razlog za sklenitev življenjskega zavarovanja, to lahko označimo za napako. Osnovni namen zavarovanja je namreč finančna zaščita. Žal pa se življenjska zavarovanja nemalokrat predstavlja kot varčevalno, še bolj pa investicijsko obliko in kot taka prodaja vsepovprek, žal predvsem zaradi ekonomskega interesa tržnikov. Drugi razlog se skriva v spremembi davčne zakonodaje iz leta 2005. Takrat so naložbena življenjska zavarovanja postala davčno ugodnejši način dolgoročnega investiranja v primerjavi z neposrednimi naložbami v delnice ali v vzajemne sklade. Ne glede na to, da lahko naložbeno zavarovanje dejansko predstavlja določene davčne ugodnosti, pa dolgoročno investiranje preko življenjskih zavarovanj ponavadi ne traja samo 10 let, ampak 15 let in več, zato je potrebno upoštevati tudi vse stroške povezane s proizvodom. Naložbeno zavarovanje se tako izplača šele na resnično dolgi rok, klasične oblike življenjskih zavarovanj z varčevalno komponento pa močno odsvetujemo predvsem zaradi rušilne moči inflacije.

 

[quote type=”medium” align=”center”] Za dodatna vprašanja v povezavi s katerokoli vrsto življenskega zavarovanja nas lahko pokličete na  telefon 0590-90 220 vsak delovni dan med 9. in 17. uro, kadarkoli pa nam lahko pišete preko spletnega kontaktnega obrazca.  [/quote]