Zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje nam dokler smo zaposleni, plačuje podjetje. Ko pa nam delovno razmerje preneha, si ga moramo urediti sami. Obstajajo različne možnosti kje in kako to storimo.

  1. Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje:
    V času od prijave na Zavodu za zaposlovanje pa do izdaje odločbe o priznaju pravice do denarne pomoči, si brezposelna oseba obvezno zdravstveno zavarovanje ureja sama, in sicer na pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (tam kjer imamo stalno prebivališče). Ko brezposelna oseba prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi morebitno vračilo vplačanega zneska. Prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelno osebo izvede Zavod za zaposlovanje z dnem, ko ji je z odločbo priznal pravico do denarnega prejemka, odjavo pa z iztekom, prenehanjem oz. mirovanjem te pravice.  Prejemnik denarnega nadomestila lahko po sebi zavaruje tudi družinske člane.
  2. Brezposelna oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega nadomestila in nima drugega statusa, ima pa kakršenkoli drug prihodek: ta lahko uredi obvezno zdravstveno zavarovanje kot samostojni zavezanec za prispevek pri pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v občini stalnega prebivališča).
  3. Brezposelna oseba, s stalnim prebivališčem v RS, ki ni prejemnik denarnega nadomestila in nima lastnih dohodkov ali oseb, ki so jo dolžne preživljati: ta lahko uveljavi pravico do ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja zase in za svoje družinkse člane pri občini, v kateri živi.
  4. Brezposelna oseba, ki živi s partnerjem, lahko sebe ter druge družinske člane obvezno zavaruje prek zakonca oz. izvenzakonskega partnerja, ki že ima urejeno zdravstveno zavarovanje. Ureditev zavarovanja uveljavi pri zavezancu (delodajalcu), ki je uredil zavarovanje za zakonca.

 

vir: http://www.mojazaposlitev.si/kariera/zdravstveno-zavarovanje-v-casu-brezposelnosti/