Zavarovanje sončnih elektrarn

Tveganja, ki so jim izpostavljene sončne elektrarne in jih je mogoče zavarovati, je smiselno prenesti na zavarovalnico.

Na sončnih elektrarnah se lahko pripeti podobna škoda kot pri vsaki električni instalaciji, le da je pri sončni elektrarni zaradi montaže na prostem potrebno računati tudi na neposredne vplive narave kot so toča, veter, vihar in sneg.

Investicija v izgradnjo sončne elektrarne je finančno zahtevnejši projekt. Prav tako gre za dolgoročno, 15 in več let dolgo obdobje, ko naj bi prinašala  prihodke. Velika večina investitorjev za izvedbo investicije najame kredite, ki pa jih je potrebno vračati ne glede na to, ali elektrarna deluje ali ne.

Običajno že banka ob odobritvi kredita zahteva sklenitev zavarovalne police, za tiste investitorje, ki pa so sončno elektrarno zgradili iz svojih, težko privarčevanih sredstev, pa je priporočljivo, da   to naredijo na lastno pobudo.

Tipičen obseg kritij:

  • uničenje, poškodovanje ali izginitev solarnih in fotonapetostnih sistemov za vse nevarnosti, 
  • večino stroškov ob nastanku zavarovalnega primera, tudi stroške del na strehi in fasadi,
  • škodo zaradi obratovalnega zastoja
    (V primeru, da bi bila materialna škoda na  sončni elektrarni tako velika, da elektrarna
    daljši čas ne bi mogla obratovati ali pa bi obratovala z zmanjšano močjo,  zavarovanje povrne izpad dohodka),
  • odgovornost iz posesti in obratovanja solarnega in fotonapetostnega sistema (Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz posesti ali uporabe sončne elektrarne in ki ima za posledico poškodovanje oseb ali stvari).

 

[quote type=”medium” align=”center”] Za dodatne informacije ali za neobvezno ponudbo zavarovanja sončnih elektrarn,  nas lahko pokličete na 0590-90 220 vsak delovni dan med 9. in 17. uro, kadarkoli pa nam lahko pišete preko spletnega kontaktnega obrazca.  [/quote]