Zavarovanje doma – neustrezna zavarovalna kritja so pogosta

Zavarovanje doma je eden tistih zavarovalniških produktov, ki mu Slovenci ne  namenjamo dovolj pozornosti, pravijo na zavarovalnicah. Po ocenah je pri nas zavarovanih približno  komaj 40 odstotkov stanovanjskih hiš, zavarovarljivih pa je še vsaj toliko. Tudi  stanovanja, vključno s premičninami, še niso dovolj zavarovana, ob škodnih dogodkih, kot so naravne nesreče, pa se pokaže, da mnoge zavarovalne  police niso ustrezne, imajo prenizke zavarovalne vsote, niti ne krijejo vseh  potrebnih rizikov.

Preberite več…