Zavarovanja za podjetja

Obstoj podjetja je pomebno tako za zaposlene in njihove družine, kot za lastnika samega, saj obratovanje podjetja zagotavlja vir zaslužka za nemoteno življenje.

Podjetje mora poskrbeti z ustrezno zavarovalno zaščito, da obstoj podjetja ni ogrožen zaradi nepredvidenih dogodkov, kot so naravne nesreče ali druge nevarnosti katerim je izpostavljeno.

Podjetje mora poskrbeti za svoje zaposlene, ki so prav tako kot premoženje izpostavljeni določenim nevarnostim in jim zagotoviti varno delovno oklolje ter poskrbeti za udobno življenje, ko ne bodo več aktivni.

Zavarovalnice ponujajo različna zavarovanj, bodisi v paketu bodisi kot posamična zavarovanja kot na primer:

 • industrijska zavarovanja
 • montažna zavarovanja
 • gradbena zavarovanja
 • transportna zavarovanja
 • zavarovanje odgovornosti podjetja
 • zavarovanje poklicne odgovornosti
 • zavarovanje sončnih elektrarn
 • zavarovanje obratovalnega zastoja
 • zavarovanje zgradb
 • zavarovanje avtomobilov
 • strojelomno zavarovanje
 • zavarovanje poslovnežev za bivanje v tujini
 • zavarovanje delavcev na delu v tujini