Osebna izkaznica

DRUŽBA: I-ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopanje, d.o.o.

SKRAJŠANO IME PODJETJA: i-zavarovanje d.o.o.

SEDEŽ DRUŽBE: Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 1714503

DAVČNA ŠTEVILKA: SI20876955

DEJAVNOST: pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih

POSLOVNI RAČUN: Probanka d.d., PE Ljubljana, agencija Zagorje

TRANSAKCIJSKI RAČUN: 25100-9717222120

SWIFT: PROBSI2X

IBAN: SI56 251009717222120