Nezgodno zavarovanje starejših

So posebej pripravljena zavarovanja za starejše, oblikovana bodisi kot vseživljenjska zavarovanja, pri čemer izplačilo zavarovalnine s starostjo ni omejeno, kar pomeni, da je do izplačila zavarovalnine upravičena oseba tudi po 85.  letu svoje starosti ali zavarovanja do dopolnjenega 85.  leta starosti.

Pri običajnih nezgodnih zavarovanjih je zavarovanje možno skleniti z osebo staro med 14 letom in 75 letom.

Višina mesečne premije je odvisna od starosti ob sklenitvi zavarovanja in od izbranega paketa. Priporočljiv je zgodnji vstop v zavarovanje, saj si s tem zagotovite nižjo premijo za ves čas trajanja zavarovanja.