Nezgodno zavarovanje otrok, dijakov, študentov

Kdo se lahko zavaruje?

Otroci, učenci osnovnih, srednjih in strokovnih šol, študentje višjih, visokih šol, fakultet in akademij (veljavni status), do dopolnjenega 26. leta starosti.

Obseg kritij se razlikuje med zavarovalnicami v osnovi pa obsega:

  • Izplačilo ob 100% invalidnosti;
  • izplačilo za trajno invalidnost;
  • izplačilo zavarovalne vsote v primeru izgube življenja;
  • dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici – bolnišnični dan zaradi nezgode;
  • enkratno nadomestilo izpada dohodka zaradi bolezni ali nezgode.

Višina premije je odvisna od obsega kritij, ki jih izberete.