Nezgodna zavarovanja

ZAKAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE?

 1. Ker si s tem zagotovimo ekonomsko in socialno varnost. Vsaka nezgoda je namreč povezana z izpadom zaslužka (za čas nezmožnosti dela) in z dodatnimi stroški.
 2. Ker z nezgodnim zavarovanjem sebi in svojim družinskim članom pomagamo premostiti najtežje trenutke (v primeru smrti ali invalidnosti zavarovanca).

Ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja se izračuna višina zavarovalne premije, ki je odvisna od:

 • Višine zavarovalnih vsot za posamezne zavarovane nevarnosti;
 • Časa trajanja zavarovanja;
 • Dela, ki ga zavarovanec opravlja oziroma od dejavnosti, v kateri se delo odvija;
 • Od ostalih nevarnosti, ki vplivajo na višino zavarovalne premije.

 

KRITE NEVARNOSTI

Najbolj splošna kritja so:

 • smrti zaradi nezgode
 • invalidnosti kot posledice nezgode
 • smrti v prometni nesreči
 • dnevnega nadomestila zaradi nezgode
 • dnevnega nadomestila za bolnišnične dni zaradi nezgode
 • dnevnega nadomestila za zdraviliško zdravljenje zaradi nezgode
 • stroške zdravljenja zaradi nezgode
 • pogrebnine zaradi nezgode

Nekatere zavarovalnice pokrivajo tudi:

 • Zavarovanje novorojencev brez plačila premije.
 • Kritje za nezgode, ki so posledica srčnega infarkta ali kapi skladno s pogoji.
 • Kritje za otroško paralizo, posledice ugriza klopa in boreliozo.
 • Kritje za zastrupitve zaradi vdihavanja strupenih plinov in par.
 • Kritje za zastrupitve s hrano.
 • Kritje za nezgode, ki nastanejo zaradi pogoltnjenega predmeta pri otrocih do 7. leta starosti.
 • Kritje za nezgode, ki se zgodijo pri reševalnih akcijah (reševanje človeškega življenja ali stvari).

Podroben spisek nevarnosti, ki jih zavaruje zavarovalnica, je naveden v splošnih pogojih. Obseg kritij se med posameznimi ponudniki razlikuje!