Zavarovanje sončnih elektrarn

Tveganja, ki so jim izpostavljene sončne elektrarne in jih je mogoče zavarovati, je smiselno prenesti na zavarovalnico. Na sončnih elektrarnah se lahko pripeti podobna škoda kot pri vsaki električni instalaciji, le da je pri sončni elektrarni zaradi montaže na prostem…

Življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije tisto kar je najbolj dragoceno – to je življenje. Zavarujejo se lahko osebe med 14 in 65 letom starosti. Razlogov za sklenitev je več: Zagotovitev socialne in ekonomske varnosti, Zaščita družine v primeru smrti…

Avtomobilsko zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je osnovno zavarovanje, ki ga po Zakonu o obveznih zavarovanjih mora imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škodo, ki jo zavarovanec povzroči s svojim ravnanjem v prometu drugim osebam. Zavarovanje…

Zavarovanje nepremičnin

Potrošniki namenjamo premalo pozornosti premoženjskemu zavarovanju. Čeprav za gradnjo hiše ali nakup stanovanja postrgamo skoraj vse svoje prihranke in se še krepko zadolžimo, nekateri pri zavarovanju svojega premoženja varčujejo. Takšna varčevalna logika je zgrešena, še posebej pri objektih, zgrajenih na…

Nezgodna zavarovanja

ZAKAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE? Ker si s tem zagotovimo ekonomsko in socialno varnost. Vsaka nezgoda je namreč povezana z izpadom zaslužka (za čas nezmožnosti dela) in z dodatnimi stroški. Ker z nezgodnim zavarovanjem sebi in svojim družinskim članom pomagamo premostiti najtežje…

Nezgodno zavarovanje starejših

So posebej pripravljena zavarovanja za starejše, oblikovana bodisi kot vseživljenjska zavarovanja, pri čemer izplačilo zavarovalnine s starostjo ni omejeno, kar pomeni, da je do izplačila zavarovalnine upravičena oseba tudi po 85.  letu svoje starosti ali zavarovanja do dopolnjenega 85.  leta…

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Država nam v primeru, da izpolnjujemo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, zagotavlja razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V nasprotnem primeru si moramo dodatno zdravstveno…

Zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje nam dokler smo zaposleni, plačuje podjetje. Ko pa nam delovno razmerje preneha, si ga moramo urediti sami. Obstajajo različne možnosti kje in kako to storimo. Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje: V času od…

Zavarovanja za podjetja

Obstoj podjetja je pomebno tako za zaposlene in njihove družine, kot za lastnika samega, saj obratovanje podjetja zagotavlja vir zaslužka za nemoteno življenje. Podjetje mora poskrbeti z ustrezno zavarovalno zaščito, da obstoj podjetja ni ogrožen zaradi nepredvidenih dogodkov, kot so…

Zavarovanje pravne zaščite

V različnih življenskih situacijah potrebujemo storitve odvetnika, pravdni stroški pa so lahko zelo visoki. Lahko jih plačamo sami pri čemer tvegamo, da bomo pošteno načeli družinski proračun. Da bi svoji družini zagotovili varnost in prihranili, je smiselno skleniti zavarovanje, ki…

Turistična zavarovanja

Turistično zavarovanje lahko sklenejo posamezniki, družine in skupine, ki v tujino potujejo zasebno ali službeno. Priporočljivo je, da zavarovanje sklenete, ko se v tujino odpravljate na počitnice, smučanje, križarjenje, izlet, sestanek, sejem ali konferenco, ali pa samo na enodnevno nakupovanje.…